• חיפוש כללי
  • עסקים
  • אירועים
  • בלוגים

מה אתם יודעים על רפואה פרטית

מה אתם יודעים על רפואה פרטית

השירותים הרפואיים בישראל ניתנים במסגרת סל הבריאות הממלכתי, בו נקבעים עלויותיהם של השירותים השונים, וכן עלויותיהן של התרופות הנכללות בסל הבריאות. את הפנייה אל הגורמים הרפואיים השונים, מבצעים האזרחים בפנייה אל קופות החולים ואל הרופאים המשפחתיים, אר מאבחנים את הצורך בהמשך הטיפול, ומפנים אל הרופאים המומחים המתאימים לטיפול בבעיה הרפואית בגינה הגיע המטופל את המרפאה.

סל הבריאות הממלכתי הוא מוגבל. הן מבחינת השירותים הרפואיים הנכללים בו, והן מבחינת סל התרופות אשר אינו כולל לעיתים תרופות מצילות חיים הנדרשים למטופלים הסובלים ממחלות שונות. עובדות אלו, מביאים אזרחים רבים לפנות לשורותיה של רפואה פרטית במסגרות שונות, כאשר המסגרת המקובלת ביותר אשר הופכת את שרותי רפואה פרטית למתקבלת מהבחינה הכלכלית, היא המסגרת הביטוחית.

רפואה פרטית במסגרת ביטוחי בריאות

כאמור, בכדי לאפשר לכלל האזרחים לקבל טיפולים רפואיים, חוות דעת נוספות, בחירת מנתחים או טיפולים בחו”ל במסגרת רפואה פרטית אשר על פי רוב עלויותיה עולות בכמה מונים מעבר לשירותי הרפואה המתקבלים במסגרת הרפואה הממלכתית, ניתנת האפשרות לכלל האזרחים לממן מכיסם עלויות ביטוחי בריאות במסגרות השונות. אם כן, אילו נדבכים נוספים מרוויחים המבוטחים ברכישתם פוליסות ביטוח בריאות המאפשרות להם ליהנות משרותי רפואה פרטית בישראל?

ראשית, ביטוחי הבריאות מרחיבות את סל הבריאות הממלכתי, בפוליסת ביטוח בריאות המספקת כיסוי לשרותי רפואה פרטית הכוללת כיסוי ביטוח תרופות, לתרופות אשר אינן נכללות בסל. על פי רוב, תנאי הפוליסה מכתיבים השתתפות עצמית קטנה אותה יש לקחת בחשבון, אך עלויותיהן של התרופות יהיו נמוכות משמעותית בפועל ברכישתן על ידי המבוטח.

מעבר לזאת, המבוטחים בפוליסות ביטוחי הבריאות המוצעות על ידי חברות הביטוח המובילות בארץ, נהנים ממגוון האפשרויות המוצעות על במסגרת רפואה פרטית בארץ או בחו”ל, הכוללים כיסויים בגין ניתוחים המתבצעים בארץ לרבות מימון הוצאות המנתח והמרדים, כיסוי למימון אחות פרטית במהלך הניתוח, כיסוי עבור שתלים להם יזדקק המבוטח במהלך הניתוח, וכן כיסוי לשרותי רפואה פרטית במסגרת רכישת פוליסות ביטוח בריאות מאפשרות התייעצות עם המנתח לפני ביצוע הניתוח, ועלויות שלאחר הניתוח הכוללות פיזיותראפיה וטיפולים משלימים נוספים כגון אורטודנט, אופטימטריסט וכד’, המושגים במסגרת רפואה פרטית בלבד, ואינם מכוסים במסגרת סל הבריאות הממלכתי.

אפשרות נוספת אותה מציעות חברות הביטוח ברכישת פוליסות ביטוח בריאות המאפשרות לבעליהן ליהנות משרותי רפואה פרטית, היא האפשרות לכיסוי ניתוחים בחו”ל, במקרים בהם לא ניתן לבצעם בארץ, או במקרים בהם המטופל מעדיף מנתח מסוים הידוע בכישוריו אשר מבצע ניתוחים בחו”ל. במקרה בה תפעל הפוליסה לכיסוי כלל ההוצאות החלות על המטופל, לרבות הוצאות עבור מלווה אשר יגיע עימו אל המדינה הזרה לקבלת הטיפולים הרפואיים הנדרשים.

לסיכום, האפשרות ליהנות משרותי רפואה פרטית בישראל היא נחלת כלל האזרחים, בבחירה באחד המסלולים לביטוחי בריאות המוצעים על ידי חברות הביטוח. שירותי רפואה פרטית הנכללים בפוליסות ביטוח אלו, כוללות כיסוי עבור תרופות אשר אינן נכללות בסל הבריאות, ומימון של ניתוחים וטיפול המוצעים במסגרת רפואה פרטית בארץ או בחו”ל.


נגישות