• חיפוש כללי
  • עסקים
  • אירועים
  • בלוגים

תנאי שימוש

השימוש באתר www.beauty-mall.co.il פורטל לעיצוב הבית, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
השימוש בפורטל עיצוב הבית מעיד על כך כי הסכמת לתנאי השימוש. לכן קרא אותם בעיון רב.
במידה ואינך מסכים לתנאים, עליך להימנע משימוש באתר. מפעילי האתר רשאים לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
פורטל עיצוב הבית הישראלי beauty mall, נועד לספק לגולשים את המידע העדכני ביותר בתחום עיצוב הבית ועיצוב פנים בישראל.
צוות הפורטל מתאמץ לוודא את נכונותו ומידת עדכניותו של המידע המופיע באתר, עם זאת אין באפשרותנו להבטיח שכל המידע באתר יהיה נקי מטעויות, שיבושים ואי דיוקים.
כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש. צוות הפורטל לא ישאו בכל אחריות לנזק ו/או הפסד שינבעו במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש באתר.

פורטל beauty mall הנו הבעלים של כל הזכויות בשירות האתר. השירות כולל את כל החומר שיש לגביו זכויות יוצרים והקניין הרוחני לרבות שמות וסימנים מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, תוכן, תצלומים, גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים בפני הגולש באמצעות האתר ו/או מפרסמים מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. הגולש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לשחזר, להציג בפומבי, למכור, או לעשות שימוש מסחרי ו/או ציבורי כלשהו במידע ו/או בכל חלק מימנו ללא אישור בכתב ממנהל הפורטל.

צוות הפורטל מייחס חשיבות עליונה לפרטיות המשתמשים. נתוני גולשים ספציפיים באתר לא יועברו לגורמים חיצוניים, למעט במקרה בו יידרש הפורטל למסור פרטים אלו לרשויות מוסמכות מכוח צו בית משפט. מערכת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר כללי על המשתמשים, הנרשמים ומבקשי המידע באתר. המשתמש מסכים כי למפעילי הפורטל עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר או בעת בקשת מידע באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. מפעילי הפורטל שומרים זכות להשתמש בטכנולוגיה כדי לעקוב אחרי דפוסי השימוש של מבקרים באתר. טכנולוגיה זו עשויה לכלול שימוש ב”עוגיות” המאוחסנות על דפדפן האינטרנט שלך. ניתן להגביל את הדפדפן כך שלא יאחסן עוגיות אלו.

לאתר אין אחריות בשום דרך או צורה שהיא לזמינות השירותים, לאמינות ולדיוק הנתונים ולתכנים המוצגים באתר לרבות אחריות לתכנים שנמסרו ל הפורטל ע”י הגולשים באמצעות הטלפון וצדדים שלישיים.
הפורטל אינו אחראי לתוצאות המתקבלות מהשימוש בשירות, לאמיתותם, דיוקם, תקפותם ו/או שלמותם של התכנים שנרכשו או נמסרו דרך השירות ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים.

בשום מקרה לא יהיה הפורטל ו/או כל נציג מטעמו אחראי לכל הפסד או נזק שייגרמו לכל צד שהוא אשר הסתמך על התכנים המופיעים בשירות הפורטל . כל הסתמכות של הגולש על התכנים, שירותים, פרסומים המוצגים באתר זה ו/או מידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הגולש.
הפורטל אינו מבצע ניפוי של מציעי השירות ו/או מקבלי השירות הנרשמים לאתר בכל דרך וצורה כלשהי ועל כן לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף הנובע מהשימוש בשירות אשר הוצג באתר.

הפורטל אינו צד אחראי לתנאי העסקה בין הגולשים שהקשר ביניהם נוצר באמצעות השימוש באתר, לרבות תנאי התשלום ו/או ביצוע התשלום בפועל, וכן לא יישא באחריות לשירותים ו/או נכסים שניתנו בעקבות התקשרות זו. חובתם של הגולשים היא לוודא שההתקשרות בינם לבין נותן השירות נעשית עפ”י כל דין.

אנו שומרים את הזכות לשנות מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש באתר. השינויים יפורסמו באתר וייכנסו לתוקף החל ביום פרסום המדיניות החדשה .

נגישות