• חיפוש כללי
  • עסקים
  • אירועים
  • בלוגים

בדיקת טרימסטר ראשון

במסגרת תקופת ההיריון נדרשת כל אישה לעבור מספר בדיקות, אשר נועדו לוודא כי אכן התינוק מתפתח בצורה תקינה. את תקופת ההיריון אשר נמשכת כ- תשעה חודשים, נהוג לחלק לשלוש תקופות, כאשר כל שלושה חודשים מכונה טרימסטר. בדיקת טרימסטר ראשון כוללת כמה וכמה בדיקות, אשר תוצאותיהן מספקות יחד יכולת הערכה של תקינות התפתחות התינוק. כמו כן ניתן במסגרת הבדיקות הנערכות בשליש הראשון להיריון לזהות רמות סיכון בהתפתחות לא תקינה ו/או חריגה של העובר.

בדיקות דם

במסגרת בדיקת טרימסטר ראשון נדרשת האישה לעבור מספר בדיקות דם שונות. במסגרת בדיקות הדם נבחנת רמתם של שני חלבונים: PAPA-A, b-HCG. בדיקות אלו יכולות לנבא ברמת ודאות יחסי גבוהה (כ- 70%) את מצב העובר. אם מתגלים חלבונים אלו ברמות גבוהות בדמה של האישה ההרה, עשוי הדבר לרמוז ע חשש להתפתחות שאינה תקינה.

בדיקת שקיפות עורפית

כחלק בלתי נפרד מבדיקת טרימסטר ראשון קיימת בדיקה בשם בדיקת שקיפות עורפית. מטרת בדיקה זו היא לגלות סימני סיכון מוקדמים וחשד לפגמי בעובר, כולל תסמונת דאון. במסגרת הבדיקה אשר נעשית תוך שימוש באולטרסאונד ימדוד הרופא המטפל את גודל (עובי) האזור שממוקם בעור העובר, וזאת ביחס לאורך העובר. אזור עורפי קטן באופן יחסי עשוי להוות סממן וחשד להולדת תינוק בעל תסמונת דאון. בדיקת שקיפות עורפית אינה בדיקה שתוצאותיה ודאיות, והיא בדיקת סקר סטטיסטית. כאמור מטרתה הוא לזהות מוקדם ככול הניתן את הסיכוי להיווצרות פגמים בעובר. בכדי להעלות את רמת המהימנות של תוצאות הבדיקה יש לשקלל תוצאותיה עם תוצאות בדיקות הדם.

בדיקת מי שפיר

במקרים בהם שקלול תוצאות בדיקות דם ובדיקת שקיפות עורפית מעידה על המצו סיכון גבה להתפתחות של תסמונת דם, תשלח המטופלת לעבור בדיקה אבחנתית בשם בדיקת מי שפיר. מטרת בדיקה זו היא לגלות מומחים או מחלות גנטיות בעובר. במסגרת הליך רפואי זה נערכת בדיקה של הכרומוזומים של העובר. במקרים בהם יש סיכון מוגר למחלות גנטיות מסוימות, תכלול בדיקת מי שפיר גם בדיקת תאי העובר בניסיון לאתר מחלות גנטיות ספציפיות.

לפרטים נוספים אתם מוזמנים לבקר באתרינו  http://tlvmedical.com/


נגישות